Alamat

Sekretariat Sabah Maju Jaya, Jabatan Ketua Menteri Sabah, Tingkat 15, Menara Kinabalu, Jalan UMS, Teluk Likas, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Hotline

088-368650

Sekretariat Sabah Maju Jaya

Jabatan Ketua Menteri

Emel

sabahmajujaya@sabah.gov.my