Alamat

Sekretariat Sabah Maju Jaya, Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah, Menara Kinabalu, Jalan UMS, Teluk Likas, 88400 Kota Kinabalu, Sabah.

Hotline

088-368675 • 088-368653

Sekretariat Sabah Maju Jaya

Bahagian Governan & Korporat

Emel

sabahmajujaya@sabah.gov.my